BIM sistemi Nedir, Nasıl Olmalıdır?

İlk olarak BIM’in tarifini doğru yapmakta fayda vardır, maalesef bir çok kişi BIM'i bir yazılım olarak değerlendirmektedir. BIM, bir yapının tasarlanmasından ömrünü tamamlamasına kadar olan süreçte ihtiyaç duyacağı bilginin, proje paydaşları tarafından, diğer paydaşların zaman kaybetmeden kullanabileceği şekilde, oluşturulması gereken bir bilgi platformudur. Kısaca tarif etmek gerekirse, BIM’i birçok yazılımın oluşturduğu bir bilgi havuzu olarak ifade edebiliriz.

İnşaat projelerinin bazı özelliklerinden dolayı, inşaat projelerinde birçok problem ile karşılaşıyoruz.

  • Birincisi inşaat projelerinin, tek defaya özgü gerçekleştirilen projeler olması,
  • İkincisi inşaat projelerinin, karmaşık ve paydaş sayısı çok fazla olan projeler olması,

BIM sistemi, bu iki temel özellikten kaynaklanan problemlere çözüm üreterek, problemlerin çözülmesi için harcanan para, zaman ve emek israfını önleyip, verimliliği ve kârı artırarak firmaların rekabet gücünü artırır.

İnşaat projelerinin tek defaya özgü gerçekleştirilen projeler olması, ön göremediğimiz bazı problemlerle saha aşamasında karşılaşmamıza sebep oluyordu. BIM sistemler ile birlikte, projeler bilgisayar ortamında defalarca üretilerek, inşaat projelerinin tek defaya özgü gerçekleştirilmesinden kaynaklı problemlerin, saha aşamasına gelmeden, proje aşamasında, fark edilmesi ve çözülmesi kolaylaştı.

BIM sistemi, bir proje paydaşının ürettiği bir bilgiyi, başka bir proje paydaşının zaman kaybetmeden  kullanabiliyor olması üzerine kurulu bir bilgi sistematiğidir. Bu yüzden, üretilen bilginin doğruluğu ve  proje paydaşları arasındaki entegrasyon çok önemlidir.

BIM sistematiğinde, bir proje paydaşının ürettiği bir bilgiyi, başka bir proje paydaşı kullanamıyor ise oluşturulan projenin bir BIM projesi olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Oluşturulan projenin bir BIM projesi olduğunu söyleyebilmek için, projede oluşturulan bilginin, nerede, ne zaman, nasıl, kim tarafından oluşturulacağı ve nerede, ne zaman, nasıl, kim tarafından kullanılacağı, sorularına cevap verebilecek nitelikte olması gerekir. Örnek ile ifade etmek gerekirse, bir mimarın, inşaat mühendisinin, makine mühendisinin ya da elektrik mühendisinin üreteceği bilginin, planlama mühendisi tarafından kullanılacağı ve iş programı yapılacağı, iş programı ile birlikte tedarik, insan kaynakları ve nakit akım planlarının da yapılacağı unutulmamalı ve BIM modeli oluşturulurken bu hususlar dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Proje paydaşları kendi uzmanlık alanları dışındaki konularda,  diğer proje paydaşları ile sürekli iletişim halinde olmalı, yani proje paydaşlarının birbirleri ile tam entegre olabilmesi gereklidir.

BIM sistemi, az önce anlatmış olduğumuz problemlere çözüm üretirken, farklı problemlerin ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. CAD sistemlere oranla, BIM sistemlerde üretilen bilgi miktarı ciddi şekilde artmaktadır. Big data olarak ifade edilen bu bilginin, yönetilmesi, takibi ve kontrolü ayrı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

BIM Sistemini, inşaat proje yönetim süreçlerinde kullanırken, sistemin bu süreçlere doğru bilgi beslemesi yapabilmesi, bu süreçlerde alınan kararların doğruluğu açısından çok önemlidir. İnşaat proje yönetim süreçlerine doğru bilgi beslemesi yapabilmek için, BIM sistemler ile karşımıza çıkan,  bilginin, yönetilmesi, takibi, ve kontrolü problemini, BIM, ERP ve CPM sistemleri birbirleri ile uyumlu ve tam entegre bir şekilde kullanarak çözmek gerekir. BIM sistemlerde üretilen bir bilgiyi ERP sistemlere aktarıp, ERP sistemlerde yöneterek CPM sistemlere aktarabilirsiniz ve CPM sistemler ile birlikte yapmış olduğunuz planlamayı saha ile birlikte takip ederek, sahada gerçekleşen imalatları ERP sistemlere aktararak, planlanan ve gerçekleşen imalatları mukayeseli raporlar oluşturarak görebilirsiniz.

Sonuç olarak, projeyi bir bütün olarak değerlendirip, projenin bütün safhalarında BIM sistematiğinde üretilen bilginin kullanılabiliyor, yönetilebiliyor, takip edilebiliyor ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturarak, doğru kararlar almanıza yardımcı oluyor olması ve proje bitiminde ise oluşturduğunuz ihale keşfi ile son keşif arasında poz ve taşeron bazında, detaylı mukayeseli keşifler oluşturarak, kesin hesap aşamasında kuvvetli pozisyonda olmanızı sağlayabiliyor olması gerekir. Ancak bu ihtiyaçlara cevap verebilen projelerin bir BIM projesi olduğunu söyleyebiliriz.

Etiketler: Bim, Proje Yönetimi, ERP, CPM