BIM Uyumlu İnşaat Proje Yönetimi

Proje yönetimini, bir projenin gereksinimlerini karşılamak üzere bilgi, beceri, araç ve tekniklerin tüm aktivitelere uygulanması olarak tanımlayabiliriz.

Proje yönetimi bilgi ve pratikleri beş tane temel süreç grubundan oluşmaktadır.

·       Proje hazırlık süreçleri

·       Proje planlama süreçleri

·       Proje uygulama süreçleri

·       Proje izleme ve Kontrol süreçleri

·       Proje kapanış süreçleri

Yukarıda saymış olduğumuz temel süreçler, proje yönetim mantığının oluştuğu tarihten itibaren hiçbir şekilde değişiklik göstermemiştir. Sadece gelişen teknoloji ile birlikte, iş yapma yöntemlerinde değişiklikler olmuştur. Eskiden bu işler el yordamı ile yapılırken, bilgisayarların çıkmasıyla birlikte, bu işler çok daha hızlı bir şekilde bilgisayarlarda yapılabilmektedir.

Yakın dönemde ise inşaat sektöründeki bazı problemleri, uygulama aşamasına gelmeden çözebilmek için, yani inşaat projelerinin tek defaya özgü gerçekleştirilmesinden kaynaklı problemleri tamamen ortadan kaldırabilmek için, sektör yeni bir iş yapma yöntemi geliştirdi ve bu yönteme BIM ismini verdi

BIM dediğimiz sistemde temel mantık, inşaat projelerini bilgisayar ortamında, içerisinde bilgi barındıracak şekilde modelleyerek, projelerdeki problemlerin üretilmeden önce çözülmesini sağlayıp, para, zaman, emek ve malzeme israfını en aza indirmektir. 

BIM dediğimiz sistemde üretilecek bilgi, inşaat proje yönetim süreçlerinde kullanılacak şekilde modellenip, proje yönetim süreçlerine zamanında ve doğru bilgi beslemesi yapılabilirse, proje yönetim süreçlerindeki zaman kayıpları en aza indirilecektir. Bu süreçlerde verilen kararlar da BIM sistemindeki bilginin doğruluğu ile doğru orantılı olacaktır.  

Kısaca ifade etmek gerekirse, BIM sistemini inşaat proje yönetim süreçlerine dahil ederek, BIM sistemlerde oluşturulan bilgiyi ERP sistemler ile yönetip, CPM sistemler ile zaman modellemesi yapmak gerekir.  Bu üç disiplin ( BIM - ERP - CPM ) arasındaki veri akışı ne kadar sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilirse, veri hakimiyeti de o kadar yüksek olacaktır. Ancak bu durumda BIM uyumlu inşaat proje yönetimi yapılabilir, aksi durumda ise veriyi oluşturma ve yönetme hamallığından başka bir şey yapılamaz.

Etiketler: Bim, Proje Yönetimi, ERP, CPM